Turzimi i njesuar rajonal, ne fokus te takimit me GIZ