​​

NJOFTIM

PËR PERIUDHËN 1 KORRIK – 30 TETOR NDALOHET RREPTËSISHT NDEZJA E ZJARREVE NË ÇDO MJEDIS PRIVAT DHE PUBLIK.

KUNDËRVAJTËSIT DËNOHEN ME LIGJ.

PËR ÇDO RAST ZJARRI TELEFONONI FALAS NË:

 

ZJARRFIKSJA                             128

POLICIA                                        129

MERRNI PJESË NË SHUARJEN E ZJARREVE, PËR TË SHPËTUAR JETËN DHE PASURINË TUAJ.

BASHKIA SARANDË