NJOFTIM

Njofohen te gjithe subjektet e interesuar se ka nisur shqyrtimi dhe trajtimi i kerkesave per marrje ne shfrytezim sezonal te hapesirave te plazheve publike. 
Ju bejme me dije se afati perfundimtar i paraqitjes se kerkesave eshte deri me 26 maj 2017. 
Faleminderit

BASHKIA SARANDE​