​​​

TitulliNumri PostimevePelqimeMospelqimeNumri Pergjigje
2 0 0 0
3 0 0 20
3 1 0 14

​​​​​


​​