​​​

TitulliNumri PostimevePelqimeMospelqimeNumri Pergjigje
7 0 0 0
3 0 0 21
3 1 0 15

​​​​​


​​