CURRICULUM VITAE

 1. Mbiemri :                                          PIRO                                                                                                                                             

2. Emri :                                                 ROBERT

3. Datëlindja :                                       08 Qershor 1972, Sarande

4. Kombësia :                                       Shqiptare

5. Statusi Civil :                                    I martuar

6.Telefon:                                              +355 69 40 61 374         +355 69 78 39 165

7. Arsimimi :

Institucioni:                                            Univeriteti i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë,  Dega Hidroteknikë.

Periudha:                                              1990-1996

Titulli ose Diploma e përfituar:          Inxhinier Hidroteknik

Institucioni:                                           Universiteti  Kristal, Tirane

Periudha:                                              2006-2009

Titulli ose Diploma e përfituar:         Jurist

 

8. Aftësitë Gjuhësore :    ( E vlerësuar nga 1 deri në 5 )

 

 

GjuhaLeximE folurE shkruar
Anglisht333
Greqisht555
Italisht333
ShqipGjuha Ametare  

 

10. Vitet në këtë institucion :        2 vjet.

 

11. Kualifikime :                                            

Trajnime te ndryshme nga Shoqata e Bashkive dhe nga     organizata te tjera  joqeveritare  qe bashkepunojne me te si: Shoqata e Bashkive,  Co Plan etj,

Ministria e Turizmit dhe e Rregullimit te Territorit,

Drejtoria e Planifikimit te Territorit,

Kurs pasuniversitar per vleresim te pasurive te palujtshme.

                                                                               

12. Eksperienca profesionale :

Periudha: 2001-2002

Vendi Sarande, Shqipëri               

Institucioni      Bashkia Sarande

Pozicioni Urbanist dhe Specialist i Urbanistikes

Përshkrimi Ndjekja e ceshtjeve te ndryshme qe kane te bjene me urbanistiken e qytetit Sarande

Periudha: 2002-2003

Vendi Sarande, Shqipëri               

Institucioni      Bashkia Sarande, Drejtoria e Sherbimeve

Pozicioni Specialist

Përshkrimi:

Gjate punës ne këtë zyre kam ndjekur si mbikqyres, nga ana e Bashkise Sarande, realizimin,  perfundimin dhe te marrjen ne dorezim te punimeve per projektet e rikonstruksioneve te rrugeve :

Rikonstruksioni I Rruges Hyrese te Fshatit Gjashte – Sarande

Rikonstruksioni I Rruges Hyrese te Fshatit Metoq – Sarande

Rikonstruksioni I Rruges "ADEM SHEME" – Sarande

Rikonstruksioni I Rruges"SKENDERBEU" – Sarande

Rikonstruksioni I Rruges "UNAZA Nr. 1" – Sarande, 

Rikonstruksioni I Rruges "KATINA PAPA" – Sarande

Rikonstruksioni I Rruges "RRUGA E FLAMURIT" – Sarande

 

Periudha:       2004-2011                                   

Vendi Sarande, Shqipëri

Institucioni Bashkia Sarande, Drejtoria e Urbanistikes

Pozicioni: Pergjegjes I Urbanistikes Ligjore 

Përshkrimi: Shqyrtimi, gjykimi i problematikave te ndryshme qe kane te bejne me ndertimet, zbatimet e lejeve te miratuara, pajisjen me leje shfrytezimi etj

 

Periudha: 2012-2014

Vendi: Sarande, Shqipëri

Institucioni: Bashkia Sarande, Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Palujtshme (ZRVPP SARANDE)

Pozicioni: Zv/ Regjistrues     

Përshkrimi: Regjistrim te pasurive te palujtshme te qytetareve

Periudha: 2014-2016

Vendi: Sarande, Shqipëri

Institucioni: Ne sektorin privat

Pozicioni: Administrator    

Përshkrimi:  Ndetim + projektim, import eksport.

Robert  PIRO